V zápase za Slovensko + Falošná pandémia 1 a 2

Úvod KnihyV zápase za Slovensko + Falošná pandémia 1 a 2

V zápase za Slovensko + Falošná pandémia 1 a 2

Jedinečná ponuka troch obľúbených kníh v akciovom balíčku za najnižšiu cenu.

 
Dostupnosť: skladom
19,99 €
Do košíka

V zápase za Slovensko + Falošná pandémia 1 a 2

Milan Mazurek - V zápase za Slovensko:

Kniha najdôležitejších prejavov Milana Mazureka, mapujúca celé roky politických aktivít, predkladaných zákonov, navrhovaných riešení, či kritizovaných krokov súčasnej a minulej vlády. Podané s obvyklou razanciou a bez politickej korektnosti sa prejavy Milana Mazureka stávajú silným svedectvom o pomeroch v najvyššom zákonodárnom orgáne Slovenskej republiky.

 

Vďaka knihe si môžete pripomenúť zásadné politické rozhodnutia ľudí, ktorí už o pár rokov veľmi účelovo otáčali rétoriku a pôsobili na voličov sladkými sľubmi, popierajúcimi ich predošlé kroky.

 

Nájdete v nej taktiež prejavy, ktoré vzhľadom na postupujúcu cenzúru sociálnych sietí, viac nie je možné uverejniť s potenciálom širšieho dosahu. Algoritmy rozpoznávajúce konkrétne slová, vyradené na "čierne zoznamy" nedovolia šírenie informácií, ktoré sú však svojim obsahom zásadné a dôležité predovšetkým v dnešných dňoch. Čitateľ tak môže sám posúdiť rozsah postupujúcej cenzúry, skrytej pod pláštik "politickej korektnosti", ktorá v posledných rokoch rozbujnela do absurdných rozmerov a drvivo postupuje ďalej.

 

Každý výtlačok knihy je osobne podpísaný Milanom Mazurekom.


Výťažok z knihy bude využitý na podporu rozvoja alternatívnych médií.

 

Z predslovu Milana Uhríka:

 

Politické témy sa rýchlo menia. Každým dňom prichádzajú nové zákony, problémy, kauzy, ale aj úspechy. Rovnako tak sa striedajú aj politici, ministri, poslanci. Ale prístup ľudí k riešeniu aktuálnych problémov a výziev je nadčasový – pasívny alebo aktívny, racionálny alebo iracionálny, optimistický alebo pesimistický. A práve to je hlavné posolstvo tejto knihy – motivácia pristupovať k riešeniu akýchkoľvek problémov a tém energicky, aktívne a racionálne. Vždy s nádejou na úspech a pozitívny výsledok. Pretože inej konštruktívnej cesty niet.

 

Falošná pandémia 1:

"Ľahšie je ľudí oklamať, ako ich presvedčiť o tom, že boli oklamaní  – Mark Twain

 

Naše údaje naznačujú, že úmrtnosť na COVID-19 sa pohybuje v medziach sezónnej chrípky.

 

Prof. MUDr. John Ioannidis, epidemiológ a bioštatistik, jeden z najcitovanejších vedcov na svete: … vírus ovplyvňuje naše životy značne zveličeným spôsobom. Je to úplne neprimerané oproti skutočnej hrozbe, ktorú koronavírus so sebou prináša. Astronomické hospodárske škody, ktoré aktuálne vznikajú, nie sú úmerné hrozbe, ktorú tento vírus predstavuje. Som presvedčený, že úmrtnosť na koronavírus nebude pri ročnom prehľade celkovej úmrtnosti takmer vôbec viditeľná, ani keby sa dostal do svojho píku (nárast úmrtí odchyľujúci sa od priemeru).

 

… každý, kto zomrel na tzv. koronavírus, mal komorbidity (sprievodné choroby).

 

… koronavírus je v podstate smrteľný len výnimočne, a vo väčšine prípadov je to väčšinou neškodná vírusová infekcia.

 

Prof. MUDr. Klaus Püschel, súdny znalec, riaditeľ Ústavu súdneho lekárstva Univerzitnej kliniky v Hamburgu: Na otázku, či vidí nejaké rozdiely v telách zosnulých, ktorí boli pozitívne testovaní na koronavírus, v porovnaní s inými infekčnými chorobami, odpovedá: Nie. Obraz je podobný iným vírusovým respiračným a pľúcnym infekciám. Myslím, že postupom času vytvoríme niečo špecifické pre COVID-19, ale v zásade je priebeh a obraz vnútorných orgánov rovnaký ako u iných infekcií.

 

Neexistuje žiadna epidémia ani pandémia koronavírusu. Ani v Poľsku, ani v žiadnej inej krajine. Aj keď niektoré regióny sveta sa potýkajú s väčšími problémami ako iné, nie je to následok väčšej miery úmrtnosti na koronavírus ako taký, ale kvôli ďalším faktorom, resp. 'pozadiu', s ktorým sa daný vírus stretáva, ako je napríklad veľké množstvo nozokomiálnych infekcií, zlá zdravotná starostlivosť, panika, veková štruktúra spoločnosti, zdravotný stav obyvateľstva atď. Myslím, že po prečítaní tejto knihy to bude jasné každému. Uvedomujem si, že téza o absencii pandémie môže niektorým ľuďom znieť úplne neuveriteľne a spôsobiť kognitívnu disonanciu, ale každý čitateľ by si mal položiť otázku, či bude radšej veriť nezávislým a odvážnym vedcom, medzi ktorými sú aj odborníci svetovej úrovne, a vedeckým údajom, ktoré uvádzajú, alebo dajú prednosť vláde, politikom a ich anonymným 'expertom'."

 

- z Úvodu Dr. Mariusza Błochowiaka

 

Falošná pandémia 2:

MUDR. WOLFGANG WODARG, internista a pneumológ, špecialista na hygienu a environmentálnu medicínu ako aj na verejné zdravie a sociálne lekárstvo.

 

„K tomu, čo sa deje práve teraz, môžem povedať iba toľko, že ak by sme sa nechali zaočkovať vakcínou, ktorá bola vyvinutá v tak extrémne krátkom čase, tak potom tí, ktorí ju vyvinuli, musia byt asi šialení. Žiadny lekár, ktorý zodpovedne lieči svojich pacientov, toto nikdy nemôže odporúčať. Viem si to predstaviť, iba ak by boli lekári podplatení.“

 

MUDr. DAN WILLIAM ERICKSON, lekár špecializujúci sa na urgentnú medicínu, spoluvlastník siedmich nemocníc v USA.

 

„Moji známi, lekári z pohotovostných ambulancií, mi aktuálne hovoria: ‚Je zaujímavé, že keď vypĺňam správu o smrti, som nútený uviesť tam COVID-19. Prečo je to tak?‘ Prečo sme nútení dopísať tam COVID-19? Je to preto, aby sme zvýšili štatistiku a situácia tak vyzerala vážnejšie? Myslím si to. Túto otázku často počúvam od lekárov, s ktorými sa rozprávam nielen vo Wisconsine či v New Yorku, ale vo všeobecnosti všade.“Aké hodnotné sú v skutočnosti výsledky PCR testov? Čo zachytia a sú vôbec vhodné na diagnostiku vírusového ochorenia?

 

Sú obmedzenia našich životov a astronomické ekonomické škody adekvátne hrozbe vírusu?

 

Je lepším riešením všetko zavrieť a ľudí udržovať v konštantnom strachu alebo chrániť ohrozené skupiny a podporovať zdravie celej spoločnosti?

 

Aj toto sú otázky, ktoré si každý z nás kladie počas všedných dní našich životov. Otázky, ktoré sa naskytajú pri kritickom pohľade na mediálnu hystériu okolo koronavírusu. Kniha Falošná pandémia 2 – kritika vedcov a lekárov, prináša ďalšie svedectvá a práce špičkových svetových odborníkov z radov vedcov a lekárov, ktorí dopodrobna rozobrali PCR testy, ako úplne nevhodnú formu diagnostiky, no skvelú formu biznisu.

 

Evidovať tisíce mŕtvych ľudí ako obete koronavírusu, iba na základe pozitívneho výsledku testu, a bez dôkladného preskúmania v podobe pitvy, je podľa odvážnych odborníkov nesprávne a v rozpore s medicínskymi pravidlami. Rozsah úmrtnosti sa tak môže sledovať len podľa celkových čísel úmrtnosti v kalendárnom mesiaci, štvrťroku alebo roku.

 

Kniha prináša pohľady, ktoré v médiách hlavného prúdu nezaznievajú. Upokojuje paniku a dáva priestor umlčiavaným lekárom a vedcom z USA aj Európy.

 

Každú knihu prijímajte kriticky a vždy uvažujte samostatne. Vždy používajte viac zdrojov, porovnávajte a overujte si ich.


Počet strán: 270 + 240 + 320
Jazyk: SK
Vydavateľ: EZEN