Peter B. Podolský: Povstanie roku 1944 (6. vydanie)

Úvod KnihyPeter B. Podolský: Povstanie roku 1944 (6. vydanie)

Peter B. Podolský: Povstanie roku 1944 (6. vydanie)

 
Dostupnosť: skladom
10,49 €
Do košíka

Peter B. Podolský: Povstanie roku 1944 (6. vydanie)

Výťažok z predaja tohto titulu je určený na tvorbu videodokumentu o zločinoch povstalcov a partizánov z dielne Kulturblogu.

 

" - Dňa 21. júna v Remeninách (pri Giraltovciach) príslušníci zväzku Čapajev olúpili a zavraždili učiteľa M. Šimu a potom vylúpili byt, kde bývala jeho rodina.

  

  - Dňa 5. augusta pri Kamienke nad Cirochou (pri Humennom) partizáni odvliekli a potom pri dedine zavraždili krčmára Andreja (tiež Ondreja) Lubiščáka. V júni ho olúpili o 7000 korún, rádioprijímač, liehoviny a cigarety a požadovali od neho ďalších 13 000 korún, ktoré už nemal, a to asi bolo dôvodom jeho vraždy.

 

  - Dňa 25. augusta príslušníci 1. Štefánikovej brigády zajali 7 mužov z nemeckej dediny Horná Štubňa (pri Turčianských Tepliciach). Jednému z nich sa podarilo ujsť, ostatných partizáni zastrelili.

 

  - Dňa 3. septembra pri Sklabini partizáni rozdrúzgali hlavy dôchodcovi J. Tauserovi a železničiarovi J. Schmiedovi z Vrútok. "

 

Toto je len malá ukážka z knihy, ktorá dokumentuje povahu "oslobodzovacích" bojov partizánov a povstalcov.


Autor v publikácii zachytili snáď všetky známe a podložené zločiny protifašistického odboja, ktoré náležite odzdrojoval, a vytvoril tak smutný ale prehľadný zoznam týchto tragédií.

 

Táto kniha je kritickým pohľadom na povstanie r. 1944. Pôsobí až šokujúco pre tých, ktorí si urobili názor na povstanie len na základe doterajšieho obvyklého oslavného a idealizujúceho líčenia. Poukazuje na to, že povstanie nebolo slovenským národným povstaním: väčšina obyvateľov Slovenska bola k nemu ľahostajná. Uvádza zamlčiavané stránky povstania, najmä početné vraždy spáchané odbojármi. Povstanie hodnotí ako zbytočné a škodlivé pre Slovensko. Vychádza z odborného výskumu, na ktorý sa odvoláva v rozsiahlom poznámkovom aparáte, takže záujemca si môže vyhľadať príslušné pramene. Pre priaznivú odozvu vo verejnosti vychádza už jej tretie, doplnené vydanie.

 

Táto kniha predstavuje cenné doplnenie študijného materiálu pre problematiku SNP a protifašistického odboja.

 

Každú knihu prijímajte kriticky a vždy uvažujte samostatne. Vždy používajte aj viac zdrojov a porovnávajte ich. 

 

Počet strán: 192
Jazyk: SK
Vydavateľ: PostScriptum
Copyright 2019 - 2023 © obchod.kulturblog.sk