Milan S. Ďurica: Národná identita a jej historický profil v slovenskej spoločnosti

Úvod KnihyMilan S. Ďurica: Národná identita a jej historický profil v slovenskej spoločnosti

Milan S. Ďurica: Národná identita a jej historický profil v slovenskej spoločnosti

Linea recta brevissima - priamo najbližšie k pravde č. 23

 
Dostupnosť: skladom
5,99 €
Do košíka

Milan S. Ďurica: Národná identita a jej historický profil v slovenskej spoločnosti

Problém identity osôb i spoločenských útvarov je jedným z pálčivo aktuálnych problémov našej súčasnosti tak na úrovni filozoficko-sociologických reflexií, ako aj v oblasti historického bádania. My Slováci sme na tomto poli ešte v ťažšej situácii, lebo nám chýba v porovnaní s "klasickými" európskymi národmi takmer všetko to, čo ich historická veda už produkovala pre lepšie poznanie národnej minulosti tak v jej lokálnych a čiastkových aspektoch, ako aj v širších súvislostiach európskych rozmerov. V poradí 23. publikácia v edícii Priamo najbližšie k pravde je určitým pokusom v tomto smere. Možno ho považovať za úspešný, lebo prináša spresnenie základných pojmov tejto zložitej otázky a načrtáva aspoň v najhrubších rysoch to, čo považujeme za historický profil slovenskej národnej identity.


Každú knihu prijímajte kriticky a vždy uvažujte samostatne. Vždy používajte aj viac zdrojov a porovnávajte ich. 

Počet strán: 56
Jazyk: SK
Vydavateľ: LÚČ
Copyright 2019 - 2021 © obchod.kulturblog.sk