Jozef Miroslav Hurban - Prózy a články

Úvod KnihyJozef Miroslav Hurban - Prózy a články

Jozef Miroslav Hurban - Prózy a články

 
Dostupnosť: skladom
5,49 €
Do košíka

Jozef Miroslav Hurban - Prózy a články

Usporiadanie Próz a článkov Jozefa Miloslava Hurbana a doslov editora Reného Bílika poukazuje na základné vlastnosti Hurbanovej celoživotnej tvorby. Hurbanova filozofia bola založená na preverovaní idey predmetnosťou, realizovanou prozaickým dianím. Pritom v nich neepicky ideologizoval, čo mu vyčítal už Janko Kalinčiak. Hurbanove prózy sú napríklad paradoxným „svedectvom“ víťazstva ducha nad predmetnosťou, lásky ako národnej idey nad láskou telesnou, ale vo svojom vlastnom živote sa tým Hurban neriadil a oženil sa, čo niesol Ľudovít Štúr s veľkou neľútosťou ako „uprednostnenie predmetnosti pred duchom“.

Počet strán: 496
Jazyk: SK
Vydavateľ: Kalligram