Ján Maršálek: Spoločnosť bez svetla. O súmraku našej kultúry a civilizácie

Úvod KnihyJán Maršálek: Spoločnosť bez svetla. O súmraku našej kultúry a civilizácie

Ján Maršálek: Spoločnosť bez svetla. O súmraku našej kultúry a civilizácie

 
Dostupnosť: skladom
9,49 €
Do košíka

Ján Maršálek: Spoločnosť bez svetla. O súmraku našej kultúry a civilizácie

Hľadáte odpovede na najzávažnejšie otázky súčasnosti? Potom vás môže zaujať kniha, ktorá ponúka systematický pohľad na stav spoločnosti očami hĺbavého, skúseného publicistu. Esejisticky napísaný text je hodnotovo ukotvený v kresťanskom myšlienkovom prostredí, vníma teda tradíciu, kontinuitu ako nevyhnutný predpoklad zdravého vývoja ľudského spoločenstva. Takto konzervatívne nastavené kritériá sa dnes intenzívne konfrontujú s úkazmi ba trendmi, ktoré v mnohých vyvolávajú legitímne obavy o osud našej civilizácie. Autor ich vecne a priamo pomenúva, pričom argumentačnú oporu nachádza v mnohých intelektuálnych a duchovných autoritách. Okrem neveľmi povzbudivej diagnózy čitateľ má možnosť čerpať inšpiráciu a nádej zo statí, ktoré poukazujú na viaceré všeplatné božské aspekty života jedinca i spoločnosti, a pripomenúť si ich dôležitosť pre dnešné, ale aj budúce časy.

Počet strán: 144
Jazyk: SK
Vydavateľ: PostScriptum
Copyright 2019 - 2023 © obchod.kulturblog.sk