František Skovajsa: Dejiny Spolku svätého Vojtecha v rokoch 1939-1945

Úvod KnihyFrantišek Skovajsa: Dejiny Spolku svätého Vojtecha v rokoch 1939-1945

František Skovajsa: Dejiny Spolku svätého Vojtecha v rokoch 1939-1945

 
Dostupnosť: skladom
8,99 €
Do košíka

František Skovajsa: Dejiny Spolku svätého Vojtecha v rokoch 1939-1945

Spolok sv. Vojtecha v Trnave pôsobí už od roku 1870 a patrí medzi najproduktívnejšie vydavateľské spolky. Do roku 2000 vydal viac ako 4 000 titulov kníh v náklade vyše 60 miliónov exemplárov. V roku 1953, keď komunistický režim zrušil jeho členskú základňu, združoval až 250 000 členov. Svojho vrcholného rozmachu sa dočkal najmä počas existencie prvej Slovenskej republiky (1939 – 1945), keď slovenská kultúra a duchovná tvorba zaznamenala dovtedy nevídaný rozvoj. Cieľom autora bolo na základe archívneho výskumu zrekonštruovať pôsobenie Spolku sv. Vojtecha v danej historickej etape a priblížiť čitateľovi nielen jeho vydavateľskú, ale i rozsiahlu osvetovo-kultúrnu a sociálnu činnosť. Touto knižkou chce prispieť do diskusie o význame Spolku sv. Vojtecha v slovenských dejinách a zároveň poukázať na jeho prínos a trvalý duchovný vklad, z ktorého slovenský národ čerpal útechu a povzbudenie aj v ťažkých časoch národného a náboženského prenasledovania po zániku vlastnej štátnosti a obnove Československa v roku 1945. Knihu lektorovali PhDr. Martin Lacko, PhD. a ThLic. Anton Ziolkovský, PhD


Každú knihu prijímajte kriticky a vždy uvažujte samostatne. Vždy používajte aj viac zdrojov a porovnávajte ich. 

Počet strán: 168
Jazyk: SK
Vydavateľ: Nákladom autora